a123

Velkommen

Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, 2-4 timer i uken.
En familiekontakt er en frivillige som har foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn, og som har deltatt på et 25 timers forberedelseskurs i regi av Home-Start.

Til foreldre

Home-Start Familiekontakten kan gi hjelp dersom familien: 

ønsker et menneske å snakke med, som kan gi råd og veiledning i foreldrerollen

trenger støtte og avlastning, en pustepause i hverdagen

har et kronisk sykt barn eller barn med nedsatt funksjonsevne

ønsker besøk i hjemmet hver uke, 2-4 timer

 

Kan jeg stole på familiekontakten?

alle som ønsker å bli en familiekontakt må gjennomføre 25 timers forberedelseskurs

koordinator som leder avdelingen velger familiekontakt ut fra dine ønsker å behov

familiekontakten har taushetsplikt

 

Hvem er familiekontakter ?

Personer som ønsker å gjøre en frivillig innsats inn mot småbarnsfamilier

de er over 20 år som har har tid og lyst til å være sammen med en småbarnsfamilie regelmessig

de har foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn

de er en ansvarsfull og lyttende person

en som har deltatt på Home-Start avdelingen sitt 25 timers forberedelseskurs

 

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om Home - Start.

Kalender

Vis flere
viewNews is