a123

Velkommen

Fosterhjemsarbeidet er en del av Frelsesarmeens barne- og familievern og vi drifter fosterhjem på vegne av oppdragsgiverne Buf-etat og Oslo kommune.

Vi rekrutterer og anbefaler egne fosterhjem og beredskapshjem. Alle våre plasseringer er forsterket. Det vil si at en av fosterforeldrene er hjemmeværende på heltid/deltid for å bedre kunne ivareta fosterbarnet. Fosterhjemsarbeidet er en del av Frelsesarmeens barne- og familievern og vi drifter fosterhjem på vegne av oppdragsgiverne Buf-etat og Oslo kommune.

Les hva Kikki Berli-Johnsen sier om det å være fosterforelder i Frelsesarmeens barne- og familievern her.

Les mer om vårt fosterhjemsarbeid her.

Vil du at vi skal kontakte deg?

 

Kontaktskjema
viewNews is