a123

Styret for Frelesarmeens barne- og familievern

Frelsesarmeens Sosialsjef er styrets leder. Styrets nestleder oppnevnes av sosialstyret, mens øvrige eierrepresentanter oppnevnes av sosialsjefen.

Styremedlemmer velges/ oppnevnes for 2 år om gangen.

 
Styrets medlemmer:

• Lindis Evja, sosialsjef og styreleder

• Wenche Walderhaug Midjord, nestleder

• Geir Sigmund Vaage, FA representant

• Trine Lorentzen, FA representant

• Lena Westby, FA representant

  • Monica Runar, FA Representant

• Karine Hano, ansatte representant

• Anne Hernes Hjelle, seksjonsleder og sekretær

• May Lisbeth Smeby, faglig leder, bisitter