a123

Høring Fremtidens barnevern

Frelsesarmeen inviterte politikere og fagfolk til høring om forslag til endringer i barnevernloven - les hele artikkelen her