a123

Velkommen

Frelsesarmeens barne- og familievern, Lillebo tilbyr 11 plasser til av barn og ungdom i aldersgruppen 12 til 19 år etter lov om barneverntjenester §§ 4-4 og 4-12. I særlige tilfeller også for plassering etter § 4-6, 2.ledd dersom ungdommen har vært plassert ved en annen institusjon tidligere og plasseringen er tenkt å vare over tid.

Lillebo ungdomshjem består av to hus, et på Kjeller og et på Skedsmokorset. 

viewNews is