a123

Hvordan vi jobber

Frelsesarmeens barne- og familievern jobber etter visjonen «for en bedre morgendag». Denne visjonen har utgangspunkt i Frelsesarmeens barne- og familieverns verdigrunnlag og menneskesyn.

Alle mennesker er like verdifulle fordi menneskets verdi er gitt utenfra, fra Gud. Miljøer på våre institusjoner skal være preget av kristen nestekjærlighet, som også innebærer respekt for mennesker med annet livssyn og andre kulturer.

Suppe, såpe og frelse er Frelsesarmeens slagord og viktig prinsipp og uttrykk for våre verdier.

 I et miljøterapeutisk perspektiv vil dette innebære:

 «Suppe» i miljøterapi er: En holdning om at vi gjennom å sikre beboerens basale fysiske behov, og behovet for trygghet og rettssikkerhet, uttrykker et menneskesyn som innebærer at alle mennesker har verdi og rett til å inkluderes i et fellesskap. 

«Såpe» i miljøterapi er: En holdning som innebærer at beboerens verdighet og selvstendighet utvikles i relasjon til mennesker, og rollemodeller, som møter beboeren med verdighet, respekt, og en grunnleggende tro på at alle mennesker eier muligheten for endring.

«Frelse» i miljøterapi er: En aktiv holdning til at åndelige og eksistensielle spørsmål, og spørsmålstillinger rundt moral og etikk, er temaer som berører alle mennesker, og at våre ansatte har et spesielt ansvar i forhold til å hjelpe våre beboere å reflektere rundt disse temaene og se seg selv som en del av en større sammenheng.

Aksept for individets integritet