a123

Målgruppe

Målgruppe

Lillebo ungdomshjem

Målgruppen for Lillebo ungdomshjem er barn og unge i alderen 12- 19 år med sammensatte problemer innenfor samspills- og relasjonsvansker. 
  

Lillebo er en Omsorgsinstitusjon, og inntak skjer i hovedsak med grunnlag i Lov om Barneverntjenester §§ 4-4,4.ledd og 4-12 for kortsiktige og langsiktige plasseringer.