a123

Familiearbeid

Vi har god erfaring med familie og nettverksarbeid. Ved å forsterke samspillet og få frem ressursene gir dette barnet/ungdommen en bedre utvikling. Der det er mulig med et tettere samarbeid mellom institusjon og familie/nettverk bidrar dette ofte til bedre måloppnåelse.