a123

Turnusordning

Det miljøterapeutiske arbeidet vårt baserer seg på medleverskap for å sikre kontinutet og stabilitet for barna. En miljøterapeut i hvert hus arbeider 2–3 døgn, og har oversikt og ansvar for planlegging og evaluering av hver vakt. Alle vaktansvarlige har slik turnus. Flere av barna som plasseres på Soldammen har relasjonsskader som gjør at de vil profitere på en slik turnus.