a123

Velkommen til Frelsesarmeens barnehager

Barnehagedriften bygger på mer enn 100 års historie. Den første barnekrybben ble etablert i 1894. Vår første barnehage, Solgry, åpnet i 1958. På 70-80 tallet kom Trollstua i Asker og Regnbuen i Oslo. I 2008 åpnet vi Auglendsdalen i Stavanger.

Barnehagene er godkjent etter "Lov om barnehager" og drives etter forskriften "Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver". Våre barnehager vektlegger kristne verdier spesielt i fht formålsparagrafen, men er åpne for alle.

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

Får du ikke opp video? Klikk her.

Kalender

Vis flere
viewNews is