a123

ETABLERING

ETABLERING

Frelsesarmeen ønsker å etablere flere barnehager -er vi din nye samarbeidspartner?

Frelsesarmeens barnehager har fokus på å være aktivt med i barnehagesektoren for å være et synlig alternativ. Vi ønsker å utgjøre en forskjell med våre kristne verdier og sosiale profil. I dag har vi fire barnehager lokalisert i Asker, Stavanger, Oslo og Drøbak. Den femte barnehagen er under planlegging/etablering i Oslo. Byrådet i Oslo har bestemt at nye barnehager skal driftes av kommunen selv eller av ideelle, derfor ønsker vi som en ideell organsiasjon " å kjenne vår besøkelsestid" - vi ønsker å utvide med flere barnehager. Kontakt oss hvis du synes dette høres interessant ut!