a123

Enstemmig ja til Teisen

Enstemmig ja til Teisen

Full seier for Frelsesarmeen i Oslo bystyre i går.

I Oslo bystyres møte onsdag 15. mai 2019 stemte alle representantene enstemmig i saken med det klingende navnet “Teisenveien 5 - Teisen - Detaljregulering - Bebyggelse og anlegg - Boligbebyggelse, institusjon (omsorgsbolig), barnehage/institusjon/kontor - Hensynssone - Bevaring kulturmiljø m.m."

Dermed er det omsider grønt lys for at Frelsesarmeen kan bygge ut en stor eiendom ved siden av “Regnbueblokka” i Oslo hvor Frelsesarmeen allerede har en barnehage og leiligheter. I det nye komplekset er det planlagt 85 Omsorg+-leiligheter og en stor barnehage. Dette setter punktum for en seks (!) år lang prosess med stadige forsinkelser og utsettelser.

– Vi har sterk tro på å bringe generasjonene sammen og å skape gode sosiale tjenester som tilbyr «suppe, såpe og frelse» tilpasset ulike målgrupper, sier sosialsjef Lindis Evja.

– Derfor leverte vi inn et anbud til Alna bydel da de utlyste konkurranse om nettopp dette, og var veldig glade for at vi vant den gangen. Vi hadde ikke sett for oss at veien frem mot første spadetak skulle bli så lang. 

Lang prosess

Frelsesarmeen har en intensjonsavtale med Oslo kommune om en inntil 10-avdelings barnehage og 85 Omsorg+-leiligheter på eiendommen som tidligere huset Kriminalomsorgens utdanningssenter (“Fengselsskolen”) på Teisen i Oslo. Eiendommen er nabo til Regnbueblokka som Frelsesarmeen bygde på 70-tallet med barnehage.

Til tross for at det var uttrykte behov for både Omsorg+ og barnehageplasser i bydelen, har saken gått en årelang ørkenvandring mellom ulike offentlige instanser. En del av dette var at det ble funnet gjenstander av arkeologisk verdi på tomten, med mulig datering tilbake til yngre bronsealder. I tillegg til Riksantikvaren, som er ansvarlig myndighet i slike saker, meldte også Byantikvaren seg på med et alternativt forslag til regulering og bruk av Frelsesarmeens eiendom. Dette bidro også til ytterligere runder med saksbehandling. 

– Vi er svært glad og takknemlig for vedtaket i bystyret, sier daglig leder i FEAS, Dag Tellefsen. – Mange av Frelsesarmeens medarbeidere har ventet lenge. Vi er klar for byggearbeidet og gleder oss til å åpne Omsorg+ og barnehage på Teisen.

Godt mottatt

Frelsesarmeens politiske rådgiver Kristine Jørstad Bock, som startet i november i fjor, har bistått blant andre sosialavdelingen og Frelsesarmeens Eiendommer AS (FEAS) de siste månedene. 

– Frelsesarmeen har en tyngde og en kompetanse opparbeidet over mer enn hundre år i møte med barn såvel som eldre, som dette prosjektet handler om. Det har vært spennende og meningsfullt å komme inn på oppløpssiden i det som må ha vært en sjeldent krevende administrativ prosess gjennom år - og spille på lag med svært kompetente fagfolk internt. Dokumentasjonen viser at FEAS har vært på ballen og svart ut sakens alle nye vendinger på en profesjonell måte, og det med skiftende politiske flertall i prosessen.

Lydhør til Frelsesarmeen

Jørstad Bock har selv vært på ulike sider av bordet tidligere i sin karriere, både som ordfører, næringslivsleder og lobbyist. I Teisen-saken har hennes rolle blant annet vært å få istand møter mellom FEAS og sosialavdelingen og byrådslederen, de ulike partiene, administrasjonen i Alna bydel og på rådhuset og også på Stortinget for forstå hvordan vi kunne overvinne de siste hindringene i prosjektet raskest mulig. Å lytte seg fram til de ulike grupperingenes ståsteder og holdninger har vært viktig.

– Det har vært særlig lydhørhet i det politiske miljøet for å høre om bredden i Frelsesarmeens arbeid, og hvilken betydning den vil kunne ha for bydelen hvis de slipper oss til. Å få være med å formidle verdiene våre og hvordan de kan ha betydning for enkeltpersoner, har vært veldig meningsfullt.

 Bystyrerepresentant Anders Røberg-Larsen (Ap) sa blant annet følgende i debatten;

– Dette tilbudet vil bli et veldig viktig tilskudd til tilbudet de allerede har i bydelen. Kommunen har et fokus på sambruk av arealer og bygninger, og det er ofte vanskelig å finne måter å gjøre det på. Men her får man altså et prosjekt, en spennende mulighet, som også Oslo kommune kan trekke lærdommer av.

Du kan lese hele saksdokumentet om planene her.  

NB! Bildet er ikke en fremstilling av den endelige arkitekturen.