a123

Familieverksted

Familieverksted

I oktober 2017 startet vi opp det første Familieverksted i Regnbuen barnehage. Annen hver mandag fra 17-19 fyltes Regnbuens lokaler seg med barn og foreldre. Høsten 2018 startet vi opp igjen med en ny gruppe. Vi har også inngått samarbeid med to nye barnehager utenfor Frelsesarmeen.

Familieverksted er en møteplass for familier, hvor barna kan være med på ulike aktiviteter og foreldre kan snakke sammen om ulike tema de er opptatt av. I Familieverksted er det rom for å dele lysglimt og utfordringer fra egen hverdag.

Familieverksted er en utvidet støtte til familier som er tilknyttet barnehagene vi samarbeider med. Her kan foreldre møte andre foreldre og dele av sine tanker, ideer og erfaringer. Barn og foreldre kan knytte nye vennskap, utvide nettverket sitt og dele en positiv opplevelse sammen med andre.

Vi møtes til en felles middag kl.17. Etter middag går barna til egne grupper hvor de blant annet kan holde på med ulike formingsaktiviteter, bevegelseslek, spille spill, lese og leke. Eldre søsken kan også bli tilbudt leksehjelp. Frivillige passer på barna og gir dem en fin stund. Foreldrene samles i en egen gruppe. I gruppa tar vi opp temaer som foreldrene er opptatt av. Dette kan være alt fra kosthold og ernæring, oppdragelse, familieliv, fysisk og psykisk helse m.m.

Til sist samles foreldre, barn og frivillige hvor vi takker hverandre for stunden vi har hatt sammen, og ønsker hverandre vel hjem.

Karine Jørstad
Prosjektleder for Familieverksted