a123

Familieverksted

Familieverksted

I oktober 2017 startet vi opp det første Familieverksted i Regnbuen barnehage. Annenhver mandag fra 17-19 fylles Regnbuens lokaler av barn og mødre. Sammen deler vi både hverdagens utfordringer og lysglimt.

I Familieverksted får inviterte familier
i en sårbar og vanskelig livssituasjon med begrenset nettverk, mulighet til å
gjøre noe sammen. Her kan både barn og foreldre knytte nye vennskap og kjenne
på følelsen av mestring.

Vi møtes til en felles middag kl 17. Etter middag går barna til egne grupper hvor de kan holde
på med små kunstprosjekter, synge, lese og leke. Frivillige passer på barna og
gir dem en fin stund. Mødrene samles i en egen gruppe. Alle får komme til orde
og dele det de har på hjertet i en trygg setting. I gruppa tar vi opp temaer
som barneoppdragelse, kosthold og ernæring, psykisk helse og tanker om
fremtiden.  

Til sist samles både mødre, barn og frivillige til en avslutning med hvor vi
synger sammen og deler et vers. Vi takker hverandre for stunden vi har hatt
sammen, og ønsker hverandre vel hjem.

Karine Jørstad 

Prosjektleder for Familieverksted