a123

Ansatte

Frelsesarmeens Barnehager, Regnbuen har 22 ansatte fordelt på 20 stillingshjemler. Det er en stabil personalgruppe med aldersspredning fra 20-60 år.

Personalgruppen har et høyt, faglig nivå, og vi er stolte av å ha faglig utdannede ledere på alle 5 avdelinger. Alt i alt kan vi vise til 6 (inkl styrer) barnehagelærer, 1 barnevernspedagog, 2 barneveiledere m/fagbrev og 11 barneveiledere. 

Våre kjennetegn GLEDE, GLØD og TID gjelder for personalet, og vi jobber kontinuerlig med kompetanseheving innenfor dette og andre områder.