a123

Ansatte

Ansatte

Frelsesarmeens Barnehager, Regnbuen har 22 ansatte fordelt på 20 stillingshjemler. Det er en stabil personalgruppe med aldersspredning fra 20-60 år.

Personalgruppen har et høyt, faglig nivå, og vi er stolte av å ha faglig utdannede ledere på alle 5 avdelinger. Alt i alt kan vi vise til 8 (inkl styrer) barnehagelærer, 7 barneveiledere m/fagbrev og 7 barneveiledere. 

Våre kjennetegn GLEDE, GLØD og TID gjelder for personalet, og vi jobber kontinuerlig med kompetanseheving innenfor dette og andre områder.