a123

Historie


Barnehagen vår startet opp i mai 1974. Den gangen het den Rengnbuen barnehage, og på folkemunne heter den nok det for mange fortsatt.

Gjennom årene er det mange som har vært barnehagebarn hos oss. Ekstra moro er det når foreldre eller ansatte selv har gått her som barn.

Barneantallet har økt siden den gang vi startet opp. På 80-tallet var det 65 barn som gikk her. I 2006 økte barneantallet til 89. Dette i samarbeid med Alna bydel for å nå målet med full barnehagedekning.

Uteområdet er også endret underveis. I starten fulgte det med en stor eplehage på nedsiden av blokka. I forbindelse med barnehagens 15-års jubilet i 1989 skrev "Østre Aker'n" en artikkel om barnehagen. De poengterte dette at eplehagen ville forsvinne i forbindelse med omgjøringen av Teisenkrysset. På tross av at eplehagen forsvant, synes vi fortsatt at vi har et stort og fint uteområde å boltre oss på.

I begynnelsen ble barnehagen bygget som en barnehage for ansatte i Frelsesarmeen. Dette har endret seg i årenes løp. I dag er barnehagen med i Oslo kommunes samordnede opptak, og vi tildeles barn fra bydelen når det er ledige plasser. Ansatte i Frelsesarmeen har fortsatt prioritet, men vi er først og fremst en barnehage som benyttes av nærmiljøet.

I barnehagens oppstartsfase var det major Ella Hansen som ledet det hele, og på begynnelsen av 80-tallet tok kaptein Reidunn Mattingsdal over. I 2004 ble Aase Porsholt styrer. Hun har ledet barnehagen med trygg og sikker hånd frem til 2014. Nåværende styrer heter Elisabet Bratlie. Hun har jobbet som pedagogisk leder i Regnbuen siden 2004.

Av de ansatte i barnehagen har vi noen som har jobbet her i mange år. Det opplever vi som svært verdifult, og vi mener det er verdt å nevne at Benita Järf har jobbet her siden 1984. 

I dag har vi en fin blanding av ansatte fra mange ulike nationaliteter. Noen har jobbet her i mange år, mens andre er forholdsvis ferske i jobben.