a123

Arken - mob 47978602

Arken - mob 47978602

Arken består av en livlig barnegruppe på 18 barn i alderen 2 - 6 år. Pedagogisk leder er førskolelærer og er i permisjon tom oktober.  Hun har med seg en barneveileder m/fagbrev, en barnehagelærer på disp, en barneveileder + en lærling i barne- og ungdomsarbeid. 

Barneveileder m/fagbrev er fungerende pedagogisk leder til pedagogisk leder er tilbake. 

 

Arken - mob 47978602

 

Avdelingen har en fast turdag, hvor de enten reiser til skogen eller benytter seg av nærmiljøet. Barna får være delaktige i å bestemme hvor turen går. Det er viktig for oss å gi barna opplevelser av å mestre, og mulighet og tid til at de skal klare selv.

På Arken bruker de mye sang og musikk.