a123

Askeladden - mob 47978601

Askeladden - mob 47978601

Askeladden har 24 barn i alderen 2-6 år. Denne avdelingen setter opp to teaterforestillinger hvert år, et julespill til jul og et annet teaterstykke i løpet av våren.

Når vi jobber med teater, er vi bevisste på at vi samtidig jobber med blant annet språk og barnas evne til å samarbeide. Vi vil gi barna gode erfaringer med å mestre og tørre nye ting.

På Askeladden er pedagogisk leder utdannet førskolelærer. Med seg har hun en barneveileder m/fagbrev på dispansjasjon og to barneveiledere. 

 

Askeladden - mob 47978601