a123

Knøttene - mob 47978605

Knøttene - mob 47978605

Knøttene er en småbarnsavdeling med 13 barn i alderen 1-3 år. Pedagogisk leder er barnehagelærer og i permisjon ut 2018. 

På Knøttene jobber det 2 barneveiledere m/ fagbrev som fungerer som pedagogisk leder og barnehagelærer denne høsten. Sammen med dem jobber to barneveiledere. 

På Knøttene er vi opptatt av at alle skal bli trygge, både på oss som jobber der og på det å gå i barnehage. Trygghet er grunnlaget for å få være seg selv og tørre å lære nye ting.

 Vi vil at barn skal gjenkjenne egne og andres følelser, og stryrke sin evne til empati. Å lære seg til å være en god venn er noe man kan begynne å øve på allerede når man er helt liten.

 

Knøttene - mob 47978605

 

Vi synger mye på Knøttene, og det er mye sangglede å spore! Vi bruker mye sang i samlingsstunder. Andre ganger danser og synger vi til musikk fra cd.

 

Knøttene er ute på formiddagen stort sett hver dag. Vi vil at barna skal få bruke kroppen til å være i bevegelse og å tørre nye ting. Vi vil heie hverandre frem!