a123

Knøttene - mob 47978605

Knøttene - mob 47978605

Knøttene er en småbarnsavdeling med 13 barn i alderen 1-3 år. Pedagogisk leder er barnevernspedagog og med seg har hun to barneveiledere m/fagbrev og en barneveileder.

På Knøttene er vi opptatt av at alle skal bli trygge, både på oss som jobber der og på det å gå i barnehage. Trygghet er grunnlaget for å få være seg selv og tørre å lære nye ting.

 Vi vil at barn skal gjenkjenne egne og andres følelser, og stryrke sin evne til empati. Å lære seg til å være en god venn er noe man kan begynne å øve på allerede når man er helt liten.

 

Knøttene - mob 47978605

 

Vi synger mye på Knøttene, og det er mye sangglede å spore! Vi bruker mye sang i samlingsstunder. Andre ganger danser og synger vi til musikk fra cd.

 

Knøttene er ute på formiddagen stort sett hver dag. Vi vil at barna skal få bruke kroppen til å være i bevegelse og å tørre nye ting. Vi vil heie hverandre frem!