a123

Maurtua - mob 47978603

Maurtua - mob 47978603


Maurtua er en avdeling med 22 barn i alderen 2 - 6 år. Pedagogisk leder er utdannet førskolelærer. Med seg har hun en barnehagelærer, to barneveiledere m/fagbrev.

Når du går inn på Maurtua, kan du se at det er noen kreative voksne som jobber her, og som inspirerer barna til kunstneriske uttrykk. 

Det er viktig for oss å jobbe ut ifra LØFT - løsningsfokusert tilnærming - for å styrke barnas opplevelse av å mestre.

Vi ønsker å ha fokus på det barna gjør som er bra, og oppmuntre dem i dette.

 

Maurtua - mob 47978603