a123

Maurtua - mob 47978603

Maurtua - mob 47978603


Maurtua er en avdeling med 22 barn i alderen 2 - 6 år. Pedagogisk leder er utdannet førskolelærer. Med seg har hun en sosionom, en fagarbeider og en barneveileder.

Når du går inn på Maurtua, kan du se at det er noen kreative voksne som jobber her, og som inspirerer barna til kunstneriske uttrykk. 

Det er viktig for oss å jobbe ut ifra LØFT - løsningsfokusert tilnærming - for å styrke barnas opplevelse av å mestre.

Vi ønsker å ha fokus på det barna gjør som er bra, og oppmuntre dem i dette.

 

Maurtua - mob 47978603