a123

Trollstua - mob 47978604

Trollstua - mob 47978604

Trollstua har 13 barn i alderen 1 - 3 år. Pedagogisk leder er utdannet førskolelærer og hun har med seg en barnehagelærer, en fagarbeider og en barneveileder.

På Trollstua bruker de mye sang i samlingsstundene sine. De er også glad i formingsaktiviteter, og avdelingen er vakkert dekkorert med mye av barnas egne produkter.

 

Trollstua - mob 47978604