a123

5 om dagen barnehage

August 2013 ble vi en 5 om dagen barnehage

5 om dagen barnehage

Et nytt barnehageår er i gang, og nytt for året er at vi har blitt en "5 om dagen barnehage". Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere til økt forbruk av frukt, bær og grønnsaker, og har laget en inspirasjonspakke til barnehager som ønsker å være med. 

For vår barnehage med Grønt Flagg er dette helt i tråd med vårt videre miljøarbeid. Mer informasjon om hvordan dette har påvirket vår barnehage, vil bli synliggjort blant annet i prosjektrapporten om miljøarbeidet vårt i løpet av høsten.

Ønsker du å lese mer om hva det innebærer å være en 5 om dagen barnehage, kan du gå inn på http://www.frukt.no/5-om-dagen-barnehage/om-og-hvorfor/