a123

Armèkafè

Armèkafè

En gang i året inviterer barnehagen familiene til Armèkafè

For at barna skal bli bedre kjent med hvem som eier barnehagen, setter vi av 1 - 2 uker hvert år hvor vi har Frelsesarmeen som tema. I løpet av disse ukene har vi hatt flere fellessamlinger, blant annet med besøk fra Tone som jobber i Templet korps. Vi har sett film fra Barnas Superjul om hvordan Frelsesarmeen startet, og vi har blitt litt kjent med et bistandsprosjekt i India.

Armèkafè

Her har barna på Askeladden laget skjoldet til Frelsesarmeen...

Armèkafè

...og barna på Arken har laget flagget.

Armèkafè

På kjøkkenet var det tre flotte damer som sang gode, gamle Frelsesarmè-sanger, til glede for både voksene og barn.

Armèkafè

Pengene som ble lagt i gryta, sendes til bistandsarbeidet Ikatthe Hona i India, og er blant annet med på å gi barn mat og mulighet til å lære og lese og skrive.

Armèkafè

Esther og Liv-Astrid delte ut suppe i år som i fjor og året før der.

Armèkafè

Så var det bare å kose seg med deilig suppe.

Armèkafè