a123

Praktisk informasjon

Informasjonshefte


Vi har et informasjonshefte i Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen. Her får du mye nyttig og praktisk informasjon som gis til alle foreldre i vår barnehage.

Som foreldre er dere i tillegg alltid velkommen til å spørre om det er noe dere ønsker mer informasjon om.

a123

Den første uken

Når dere begynner i barnehagen setter vi av tre dager til tilvenning, så barn, foreldre og personale kan lære hverandre å kjenne.

Den første dagen kommer dere til barnehagen og er her i ca to timer. Barn og foreldre er sammen hele tiden. Barnet vil få en primær kontakt, som vil følge barnet ekstra opp i begynnelsen.

Den andre dagen er dere i barnehagen i ca tre timer. Foreldrene går ut av avdelingen og har en oppstartssamtale med primærkontakten. Barnet er med i lek og måltid.

Tredje dagen er barnet en lengre periode alene i barnehagen. Foreldrene må være i nærheten så de kan komme til barnehagen om det er behov.

Fra fjerde dagen er de fleste barn klare for å mestre en hel barnehagedag, selvom mange blir slitne av de mange nye inntrykk.

Dette er et standard opplegg, men vi tilrettelegger for det enkelte barn i samarbeid med foreldrene.