a123

Tilvenning

Tilvenning

En god tilvenning i barnehagen er viktig for at barnet skal få en best mulig start i sin nye hverdag.

En myk start gir et godt grunnlag for en god barnehagehverdag. Tilvenningen er ulik for alle barn, og noen bruker både kortere og lengre tid enn andre.

Vedlagt under her finner dere mer informasjon om tilvenning i vår barnehage. Ta gjerne kontakt med oss om dere har spørsmål. 

 

Last ned filtilvenningsskriv(1 6 5kb)