a123

Kristen profil

Praktisering av formålsparagrafen

Frelsesarmeenes barnehager bygger sin virksomhet på Frelsesarmeens kristne grunnsyn. Det betyr at vi vektlegger de kristne verdiene i Barnehagelovens formålsparagraf.

Gjennom formidlig og våre holdninger ønsker vi at barna skal oppleve å lære om nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd, menneskeverd, ansvar for fellesskapet, ærlighet og rettferdighet.

 

I planleggingen legges det til rette for at følgende elementer skal kjennetegne Frelsesarmeens barnehager:

• Formidling av kristen liv og lære – i respekt og dialog med barn og foresatte

• Bevisst verdiformidling

• Et sted hvor barn møtes med omsorg og respekt

• Et sted hvor barn oppøves i omsorg og empati

• En barnehagehverdag preget av trygge rammer og forutsigbarhet – med utgangspunkt i barns behov

• Tydelige voksne som tar barnets perspektiv

• Et sted hvor småbarnsforeldre får råd og veiledning i spørsmål knyttet opp til barndom, oppvekst og foreldre/barn samspill

• Endringskompetanse for å kunne møte barn og foreldres behov

 

I Regnbuen vektlegger vi de kristne høytidene. Barna vet hvorfor vi feirer jul og påske, de blir kjent med historier fra bibelen, og synger sanger tilknyttet høytidene.

 

Vi ønsker å synliggjøre vår tilknytning til Frelsesarmeen, blant annet ved å arrangere Frelsesarme-uke en gang i året. Denne uken har vi samlinger om Frelsesarmeen, får besøk fra Frelsesarmeen og inviterer familiene til Armècafè, hvor vi spiser suppe sammen.

 

En gang i året får vi tilbud om å delta på FN-gudstjeneste i Oslo Domkirke, og det bestemmes fra år til år om vi deltar. Østre Aker kirke pleier å invitere oss til jule- og påskevandring og vi deltar med enten hele barnegrupper eller bestemte alderstrinn. Det hender noen avdelinger drar på besøk i Templet, Frelsesarmeens menighetslokale i Oslo sentrum. De som ikke ønsker at barna sine skal delta, kan reservere seg fra dette.

 

I hverdagen er det like naturlig for oss å synge barnesanger med kristent innhold, som andre tradisjonelle barnesanger. Bøkene i hylla kan ha innhold fra Bibelen, så vel som andre temaer.