a123

Progresjonsplaner - fagområdene

Progresjonsplaner

Våren 2011 har pedagogiske ledere i Frelsesarmeens barnehager utarbeidet progresjonsplaner for Rammeplanens 7 fagområder. Det er tatt utgangspunkt i Kari Papes mal for progresjonsplaner og målene i denne.

I utarbeidelse av planene er det langt stor vekt på å være i samsvar med Pedagogisk plattform for frelsesarmeens barnehager.

Progresjonsplanene er delt inn i 5 trinn. For hvert trinn er det mål, arbeidsmåter og konkrete ideer til hvordan barnehagen kan jobbe med dette fagområdet.

Alle barn er forskjellige og barn utvikler seg i ulikt tempo. Ved å dele i trinn, men med markering av alder, ønsker vi å vektlegge betydningen av å tilpasse det pedagogiske opplegget til det enkelte barn ut fra hvor barnet er i utvikling, og ikke i forhold til barnets alder.

Progresjonsplanene brukes i planlegging av det pedagogiske arbeidet. I barnehagens planer (uke-, måneds- eller periodeplaner) kan man skrive inn mål og arbeidsmetoder fra progresjonsplanene som man velger å vektlegge spesielt i en periode. Progresjonsplanene brukes også i det daglige arbeidet for å få konkrete ideer til aktiviteter eller i veiledning og refleksjon for å bli minnet om hvordan vi jobber i Frelsesarmeens barnehager.