a123

Foreldremøter

En gang tidlig på høsten inviterer vi til foreldremøte som er felles for alle avdelingene i barnehagen. I løpet av denne kvelden, får også foreldrene tid til et eget foreldrerådsmøte.

Innholdet i det felles foreldremøte er viktig informasjon som anngår alle foreldrene i barnehagen.

I møtet som holdes avdelingsvis får foreldrene større innblikk i det pedagogiske arbeidet på avdelingen. Avdelingens foreldrekontakt samt vara blir også valgt her.

I de siste årene, har vi sørget for å kunne tilby barnevakt under felles foreldremøte samt foreldrerådsmøte. I etterkant av dette har vi avdelingsvise foreldremøter. Småbarnsavdelingene har gjennomført dette møte den samme kvelden som foreldrerådsmøte avholdes, men da ikke med videre pass av barn. På storebarnsavdelingene tar de det avdelingsvise foreldremøte en annen ettermiddag, og passer hverandres barn i møtetiden.