a123

Foreldresamtaler

Vi tilbyr minimum to foreldresamtaler i løpet av året. En av disse kan være en tilvenningssamtale i forbindelse med at barnet begynner i barnehagen.