a123

Vangen leirskole

Vangen leirskole

Hver vår er førskolebarna på Vangen leirskole. Dette er en fin avslutning på barnehagetiden for de eldste barna.