a123

Daglig kommunikasjon


Foreldresamarbeidet er veldig viktig for oss og vi er så heldige å ha en flott foreldregruppe som vi samarbeider godt med.

Den daglige kommunikasjonen foregår ved henting og levering. Vi er en Vigilo barnehage, hvor dere via en app/nettside får oppdatering på hva som har skjedd i barnehagen denne dagen/uken.