a123

Foreldremøter


Vi har foreldremøte hver høst i september. På dette møtet har foreldrene også foreldrerådsmøte hvor diverse valg blir gjort. I tillegg arrangeres det ofte et foreldrekurs på våren i regi av Samarbeidsutvalget (SU).