a123

Foreldresamtaler


Det blir avholdt 1-2 foreldresamtaler med alle forelde hvert barnehageår. På høsten er det en obligatorisk samtale i november og på våren avholdes det samtaler hvis foreldrene ønsker dette.

Det er den pedagogiske lederen på avdelingen som har samtalen, men hele avdelingspersonalet har vært med på forbredelsene.