a123

Samarbeidsutvalget - SU


Samarbeidsutvalget (SU) består av to foreldrerepresentanter, to representanter fra personalgruppen, en representant fra eier (Frelsesarmeen) og styrer som har en sekretærfunksjon.

Det er SU som fastsetter årsplanen og de holdes orientert om økonomien, ansettelser og om alt annet viktig som skjer i barnehagen.