a123

Orientering om barnehageplass og søknadsfrist

 

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år. Gå inn på www.frogn.kommune.no for søknadsskjema.

 

Orientering til søknad om barnehageplass.

Lovfestet rett til barnehageplass gjelder barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass. Det må søkes innen fristen for hovedopptaket som er 1. mars. Søknader for barn som ikke faller inn under retten til barnehageplass blir behandlet ved suppleringsopptak i henhold til vedtatte opptakskriterier.Private og kommunale barnehager har samordnet opptak med felles søknadsskjema og samordning av søkerlister.

Det kan søkes på inntil 5 barnehager i prioritert rekkefølge. Prioritert barnehage blir tildelt etter gjeldene opptakskriterier. Det er gradert oppholdsbetaling og søskenmoderasjon i alle private barnehager, inkludert familiebarnehager. Søskenmoderasjon gjelder også mellom private og kommunale barnehager.

Informasjon om opptaket:

  • Alle som står på venteliste må søke på nytt
  • Alle som søker bytte av barnehage må søke på nytt.
  • Det fylles ut ett søknadsskjema for hvert barn
  • Hovedopptaket gjennomføres én gang pr. år i perioden fra 1. mars til ca. 1. mai
  • Suppleringsopptak foretas fortløpende gjennom hele året og gjelder nye søknader og søknader som ikke ble behandlet i hovedopptaket.(barn som ikke har lovfestet rett til plass)

Ved suppleringsopptak i løpet av barnehageåret tilbys søkere på venteliste plass i samsvar med fastsatte opptakskriterier. Dersom det foreligger nye opplysninger til søknaden, må det registreres på www.frogn.kommune.no, gå inn på søkeportalen med bank id under barnehage sin side.