a123

Alderssammensetting

Barnehagens 5 avdelinger er; Tommeliten og Rødstua med plass til 9 barn hver i alderen 1-3 år. Tyrihans er i år en avdeling med 18 barn i alderen 3 – 4år. Bukkene Bruse har 13 i alderen 3 – 4år barn. Hakkebakkeskogen er en naturavdeling med plass til 19 barn i alderen 5-6 år.

Hos oss er det viktig at vi blir sett på som en barnehage. Samarbeid på tvers av avdelingene er avgjørende for å få til dette. Avdelingene samarbeider om alt i fra planer, utflukter, samlinger og fordeling av ressurser

Hver fredag har vi lekegrupper. Der samles barna på tvers av avdelingene i grupper. Her er en av planene som er laget.