a123

Bukkene bruse

Bukkene bruse er en storbarnsavdeling med 13 barn i alderen 3-4 år.