a123

Bukkene bruse

Bukkene bruse er en storbarnsavdeling med 18 barn i alderen 3-6 år.

Pedagogisk leder: Arild Bukkene bruse

 

Barneveiledere:

 Linda 

Bukkene bruse

 KingaCamillaIngeborg