a123

Hakkebakkeskogen

Hakkebakkeskogen er en friluftsavdeling med 14 barn i alderen 4-6 år.

Pedagogisk leder: Unni

Hakkebakkeskogen

Barneveileder: Nara