a123

Hakkebakkeskogen

Hakkebakkeskogen er en naturavdeling med plass til 15 barn i alderen 5-6 år.