a123

Planleggingsdager 2019

23. april
31. mai
Sommerstengt uke 28--30
Uke 33 (dagene kommer når skolene har satt sine dager. Vi prøver å følge skoleruten så langt det lar seg gjøre.)