a123

Sikkerhet ute/inne

Et eksternt firma sjekker utelekeplassen en gang i året.

I tillegg har vi egenkontroll ute og inne i hendhold til Frelsesarmeens internkontrollsystem.