a123

Sykt barn

Barn med feber må holdes hjemme. Likeså barn som ikke er friske nok til å klare en vanlig barnehage dag eller er friske nok til å være ute.

Blir barnet sykt må det gis beskjed til barnehagen.

Hvis barna blir syke i barnehagetida, er det barnehagens styrer som avgjør om barnet p.g.a. sykdom ikke kan være i barnehagen. Dette av hensyn til barnet selv eller til de andre barna.

Egenerklæring om barnets helsetilstand leveres i barnehagen når barnet begynner.

Faglige råd fra folkehelseinstituttet finner du her.