a123

Den første uken

En ny epoke starter den dagen barnet for første gang skal tilbringe dagene utenfor hjemmet – i sin nye barnehage.

Det er viktig at overgangen til barnehagelivet gjøres så ”myk” som mulig.

Det er fint om du de første dagene er sammen med barnet i barnehagen og at barnet disse dagene får kort barnehage dag. Barnet får da anledning til å bli kjent med oss mens du er tilstede, og vi får anledning til å bli kjent med deg. Du må regne med ca. 1 uke til tilvenningstid.

Når dere kommer til barnehagen vil dere bli møtt av barnets kontaktperson, som har ansvaret for å hjelpe barnet til rette på avdelingen, og å følge opp barnet i hverdagen. I den første tiden vil det være kontaktpersonen som har mest med barnet å gjøre, slik at det knyttes nære bånd mellom dem. Dette er viktig for at barnet skal føle seg trygt i de nye omgivelsene. Enkelte dager er det kanskje ikke kjekt å gå fra barnet, da må dere gjerne ringe for å høre hvordan det går.

De første dagene er det viktig at mor eller far er med og at dagene ikke blir for lange.

1. dag

Barnet kommer til avtalt tid, er med i leken, spiser sammen med oss og går hjem etterpå.

Avtaler når dere kan komme neste dag.

2. dag

Barnet er med i leken/aktiviteten på formiddagen, spiser sammen med oss og er sammen med oss i en periode etterpå. Mor/far kan forlate avdelingen, men må være tilgjengelig, dersom barnet skulle trenge dem.

3. dag

Barnet kommer på den tiden det normalt vil komme til barnehagen. Mor/far forlater barnehagen for en kort stund, dette avtales med kontaktpersonen. Barnet skal ha tilnærmet full dag i barnehagen.

Vi ser hvordan det går med barnet, om det trives og føler seg trygt, og avtaler så videre tilvenning. Ta gjerne med noe som barnet forbinder som trygt, for eksempel kosedyr eller smokk.