a123

Dagsrytme

Kl. 07.15 Barnehagen åpner

07.15-09.00 Fleksibel frokost

Frilek

Kl. 10.00 Samlingsstund og/eller tilrettelagt aktivitet/utelek/turer

Garderobestund med håndvask og borddekking

Kl. 11.30 lunsj

Påkledning

Utelek

Kl. 14.45 Frukt

Lek ute eller inne

Kl. 16.50 Barna hentes

Kl. 17.00 Barnehagen stenger

De barna som trenger søvn/hvile gjør dette etter lunsj.