a123

Dokumentasjon og vurdering

Vi planlegger for å sikre at vi når rammeplanens målsettinger, samtidig som barns medvirkning ivaretas. Gode planer gir grunnlag for nye opplevelser og erfaringer, og skal sikre progresjon i arbeidet med barna.

Vi bruker planleggingsdager, personalmøter, avdelings møter og ledermøter til planlegging.
Planene er veiledende, slik at de gir rom for spontanitet.
Vi er opptatt av at barns interesser og initiativ blir møtt og ivaretatt, og at deres opplevelser og erfaringer danner grunnlaget for videre planlegging. Dette er utgangspunkt for utarbeidelsen av blant annet periodeplaner.
Planene vi lager er for barna, foreldrene og personalet.
I Trollstua utarbeider vi Årsplan, periodeplaner og aktivitetskaleneder.

I tillegg har vi plan for aldersgrupper som kommer 2 ganger i året, samt en oversikt over faste arrangementer

Pedagogisk dokumentasjon gir grunnlag for refleksjon og vurdering. Det skal synliggjøre barns utvikling og opplevelser, samt personalets praksis. Vi er bevisste på hva vi dokumenterer, hvordan og hvorfor.

Dokumentasjon er viktig i forhold til evaluering av egen praksis og for videre planlegging.
For å kunne se en progresjon i arbeidet med barna er det viktig med dokumentasjon.
Vi dokumenterer for å gi foreldrene innblikk i barnehage hverdagen, for barna for at de skal gjenoppleve situasjoner og hendelser og vi dokumenterer for kommunen for at de skal se at vi driver en kvalitativ god barnehage.
I Trollstua dokumenterer vi gjennom  bilder, tilbakeblikk på måneden som har vært, og gjennom den daglige samtalen med foreldre ved levering og henting.

Det er viktig å jobbe systematisk med vurdering for at barnehagen skal være i utvikling. Det innebærer vurdering og refleksjon rundt innholdet i barnehagen. Barn og foreldres opplevelser må inkluderes i vurderingsarbeidet.

Barnehagen skal kommunisere med foreldrene om både planer, dokumentasjon og vurderinger..