a123

Foreldremøter

Det blir arrangert foreldremøte på høsten ved oppstart av nytt barnehageår.

Ved behov har vi også et møte på våren.