a123

Foreldreråd, FAU og SU

For å sikre samarbeide med barnas hjem, skal alle barnehager ha et foreldreråd, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og et samarbeidsutvalg (SU).

Foreldrerådet består av alle foreldrene/de foresatte til barna. FAU består av en foreldrerepresentant og en vara fra hver avdeling, valgt av foreldrerådet. Samarbeidsutvalget består av to valgte foreldrerepresentanter fra foreldrerådet, to personalrepresentanter, styrer og en representant fra eier.

Det er FAU som arrangerer sommerfest og juletrefest i barnehagen.

Utdrag fra barnehagelovens § 4 For å sikre samarbeide med barnas hjem, skal alle barnehager ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (SU).

Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna og skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

FAU består av en foreldrerepresentant fra hver avdeling, valgt av foreldrerådet. Samarbeidsutvalget består av to valgte foreldrerepresentanter fra foreldrerådet, to personalrepresentanter og en representant fra eier. Styrer er sekretær