a123

Foreldresamtaler

For å få en best mulig utvikling for barnet er det viktig at barnehagen og foreldrene samarbeider. Dette handler om alt i fra de uformelle samtalene i garderoben til avtalte foreldresamtaler. Foreldresamtaler tilbys 2 ganger i året.