a123

Info om søknadsrutiner

Frelsesarmeens barnehager, Trollstua har samordnet opptak med Asker kommune. Vi følger kommunens opptaksrutiner hvor det er ett hovedopptak med søknadsfrist 1. Mars, deretter løpende opptak.

Vi har egne opptakskriterier som tar utgangspunkt i kommunens, men med enkelte endringer. Les vedtektene her.

Hvis du er interessert i en plass hos oss, må du gjerne komme på besøk eller ta kontakt. Her kan du få en omvisning og en prat med en av oss som jobber her.

Søknadsskjema finner du på Asker kommunes hjemmesider. Har du behov for hjelp til utfylling av søknadsskjema, kan du ta kontakt med styrer i barnehagen vår.

Hovedopptaket begynner 1. Mars. Deretter er barnehagene samlet i forskjellige soner sammen med kommuneadministrasjonen. Opptaket skjer ved at man går igjennom listene og tar opp de barna som har prioritet først. I 2 og 3 møte fyller man opp de resterende plassene med de øvrige barna.

Første opptaksrunde er stort sett ferdig i midten av mars. Tilbudsbrev sendes ut med en ukes svarfrist. På grunn av svarfrister vil opptaket stort sett ikke være ferdig før i slutten av april, begynnelsen av mai.

Hvis man har søkt barnehageplass etter 1. Mars, vil opptaket skje løpende når hovedopptaket er avsluttet. Det vil si at man tar inn barn som står på søkerlista og som ennå ikke har fått plass i barnehage, eventuelt de barna som ønsker å bytte til vår barnehage.

Når dere har fått tilbud om barnehageplass hos oss, innbyr vi til Åpen dag for alle de nye barna. Her dere vil bli litt kjent med barnehagen og vi vil avtale oppstartsdato.

Er det noe dere fortsatt lurer på kan dere lese mer på kommunens hjemmeside om opptak til barnehagene eller ta en telefon til barnehagens styrer.