a123

«Der skoen trykker»

I over 150 år har Frelsesarmeen jobbet i samfunnets randsoner. Vi har sett behov og forsøkt å møte dem på en best mulig måte. Vi er glad for fortsatt å kunne bidra til verdige hverdager for barn, voksne og eldre gjennom å levere en del av tjenestetilbudet i velferdsstaten.

I dag jobber vi blant annet med barne- og familievern, rusomsorg, arbeidsinkludering, kriminalomsorg, flyktningarbeid, menneskehandel, eldreomsorg og barnehager. Og vi kommer til å fortsette identifisere behov og gjøre noe med dem – enten med innsamlede midler, tilskudd eller gjennom nye avtaler med det offentlige.

Selv i Norge er det fremdeles dem som trenger å bli sett og hjulpet. Gjennom våre svært mange møtesteder rundt omkring i samfunnet, mener vi at vi har viktig kunnskap og innsikt å bidra med. Hvor er det skoen trykker for utsatte grupper i 2017? Det vil vi forsøke å gi noe av svaret på her.

Følgende saker omtales i «Der skoen trykker»:

- Arbeidsinkludering

- Kriminalomsorg

- Fattigdom 

- Barne- og familievern 

- Rusomsorg

- Flyktninger og integrering 

- Menneskehandel og tvangsarbeid

- Økonomiske rammebetingelser 

Her kan du lese hele heftet. 

Last ned filDer skoen trykker(1 0 3 8 3kb)

Lansering onsdag 30. august under Homeless World Cup på Rådhusplassen i Oslo.