a123

Velkommen

Velkommen
Omsorg Foto: Johannes Worsøe Berg

Det ble tidlig klart for Frelsesarmeens pionerer at verdige hverdager for eldre måtte bli et satsningsområde. I Frelsesarmeens barndom var alderdom en tilværelse uten helse- og servicetilbudene vi i dagens velferdsstat tar for gitt. Derfor ble det viktig for Othilie Tonning - Frelsesarmeens sosialpioner - at de første aldershjemmene så dagens lys. Gjennom 1900-tallet bygget Frelsesarmeen en lang rekke syke- og aldershjem i hele landet.

I våre dager er omsorg for eldres fysiske behov en kommunal oppgave. Likevel ser Frelsesarmeen behovet for å ivareta deres psykososiale og åndelige behov.

I menyen til høyre kan du derfor lese om en rekke tiltak vi driver - for fortsatt å skape verdige hverdager for den eldre befolkningen.  

 

viewNews is