a123

Velkommen

Ensomhet er en av de store utfordringene for mange eldre. Familien bor kanskje langt unna og venner går bort. Frelsesarmeen tilbyr hjemmebesøk gjennom ulike deler av virksomheten. Til høyre finner du kontaktinformasjon til henholdsvis oppsøkertjenesten og besøkstjenesten lokalisert på Ensjø i Oslo. Men også utfra Frelsesarmeens mange enheter rundt omkring i landet gjøres det hjemmebesøk etter avtale. Ta kontakt med din lokale enhet via kartet nedenfor.

viewNews is